SHIBARI
[slideshow]

SHIBARI - japonské umění bondáže

rawografie
[slideshow]

Fotografiky vytvořené ze surového digi formátu RAW. Zkreslení, deformace a rozmístění objektů, postav atd.je originál z raw bez úprav v jakémkoliv editoru, pouze kontury, sytost atd. jsou upravené a rastr z RAW obrazu je odstraněn.15.1.2011 premiera.